97. Edvardas Kučinskis (Kuczyński Edward, 1905 – 1958)

97. Edvardas Kučinskis (Kuczyński Edward, 1905 – 1958)

Vilniaus Stepono Batoro Universiteto, Teologijos seminaro ekslibrisai
XX a. 4 deš., pop., ksilografija, 17 x 8,5; 12 x 5,8. (2 vnt.)

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 25.00

Prekės sąlyga: Naujas