95. Mstislavas Dobužinskis (1875-1957)

95. Mstislavas Dobužinskis (1875-1957)

Ex libris Zigmas Rusteika
Ofortas, 6 x 4,5. XX a. 4-tas dešimtmetis.
Signuotas klišėje monograma „MD“

Zigmas Rusteika – vienas iš Lietuvių Tautininkų Sąjungos kūrėjų, 1924 m. centro valdybos narys, pasirašęs partijos Programą. Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje M.Dobužinskio dokumentų fonde saugomi trys dailininko laiškai Z.Rusteikai (1933 m.)

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00

Prekės sąlyga: Naujas