93. Tiškevičių biblioteka Raudondvaryje

93. Tiškevičių biblioteka Raudondvaryje

Z Biblioteki Hr. Tyszkiewiczow w Czerwonym Dworze.
Plieno raižinys, 10 x 8,
Paryžius, Agry spaustuvė, 1903-1915
Tiškevičius Benediktas Jonas (1875-1948), herbas „Leliva”
Tiškevičienė (Branicka) Rožė (1881-1953), herbas „Korčakas”

Benedikto ir Rožės Tiškevičių santuoka įvyko 1903 m. Benediktas Henrikas Tiškevičius ta proga jauniesiems padovanojo Raudondvario rūmus su meno kūrinių kolekcija ir biblioteka. Rūmai su visais joje buvusiais turtais buvo sunaikinti (subombarduoti) 1915 m.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 300.00

Prekės sąlyga: Naujas