392. Palanga Tiškevičiaus Kurhauzas, Baltoji vila 5 autografai (atvirukas)

392. Palanga Tiškevičiaus Kurhauzas, Baltoji vila 5 autografai (atvirukas)

392. Palanga Tiškevičiaus Kurhauzas, Baltoji vila 5 autografai (atvirukas)
Poląga Chateau de la Comtesse z Tysckewicz. / Villa Blanche
Iki 1905, išsiųstas 1905 m. į Berlyną iš traukinio Įsrutis – Klaipėda.

Traukiniu iš Lentvario į Palangą per Prūsiją keliavo linksma kompanija, visa
pasirašiusi ant atviruko: Marie Tyszkiewicz – Krystyna Maria Aleksandra
Lubomirska Tyskiewicz (1870-1956) Vladislovo Tiškevičiaus žmona; Ludwika
Życka (1859-1939) – istorikė, knygos apie Vilnių 1912 autorė; Jadwiga
Cywińska, (+1943), dvarininkė, palaidota Rasų kapinėse; Wanda Cywińska,
(+1938), dvarininkė, palaidota Rasų kapinėse; Michał Dobulewicz (1884-1970),
chirurgas, mokslų daktaras, pulkininkas.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas