8. Antanas Tamošaitis (1906 – 2006)

8. Antanas Tamošaitis (1906 – 2006)

Tėviškės peizažas
XX a. 7 deš, pop., litografija, 48 x 35, tir 11/50
Sign. AD: A. Tamošaitis

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: