72. Joana Plikionytė-Bružienė (g. 1943)

72. Joana Plikionytė-Bružienė (g. 1943)

Cℇenl „Dvyniai“
XX a. 9 deš. pop., ofortas, mišri technika, 7 x 6,5, lakštas 15,5 x 15,5
Sign. AD: parašas

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: