64. Rimtas Tarabilda (g. 1943)

64. Rimtas Tarabilda (g. 1943)

Universitetas
XX a. 8 deš., pop., linoraiž., 22,4 x 20,4
Sign. VD. RTAR-(klišėje)

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 55.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: