63. Nežinomas autorius (St. Lach…?)

63. Nežinomas autorius (St. Lach…?)

63. Nežinomas autorius (St. Lach…?)
Švento Jono bažnyčia
XX a. 4 – deš., drb., al.,35 x 39
Sign. AD: St. Lach.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 150.00

Prekės sąlyga: Naujas

Kategorija: