508. Vytis

508. Vytis

Kas bus, kas nebus, bet Lietuva nepražus
Kaunas, Šlapelienės knygynas
XX a. 2-3 deš.
Atvirukas 9 x 14

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 25.00

Prekės sąlyga: Naujas