502. Lietuvos kunigaikščiai ir vadai

502. Lietuvos kunigaikščiai ir vadai

Dailininkas Mečislovas Barvickis.
Atvirukų albumėlis, 28 atvirukai, 10 x 17.
Kaunas, Draugijos kovai su tuberkulioze leidinys, Spindulio sp., 1935

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X