487. Bulhakas Katedros varpinė 1912

487. Bulhakas Katedros varpinė 1912

Jan Brunon Bułhak, (1876 – 1950)
Dzwonica katedralna.
Nuotrauka pažymėta autoriniame 1915 m. kataloge t. I,
skyrius „Katedra“, p. 6, nr. 40.
Fotografija, 16 x 11, paklijuota ant originalaus kartoninio albumo lapo 35 x 25 su drobelės pakraščiu įrišimui. Vilnius, 1912

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X