486. Vilnius trijų kryžių kalnas

486. Vilnius trijų kryžių kalnas

Fotografas L.Wysocki
Fotografija, 9 x 14, XX a. 3 – 4 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X