484. Vepriai Ukmergės apskritis

484. Vepriai Ukmergės apskritis

Knygynas „Šviesa“ Vilkmergėje
Fotografija, 9 x 14,
XX a. 3 – 4 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 50.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X