471. Lietuvos kareiviai kulkosvaidininkai

471. Lietuvos kareiviai kulkosvaidininkai

Kaunas, Vitkauskytės knygynas,
XX a. 3-čias deš.
Atvirukas 9 x 14

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas