468. Balbieriškis

468. Balbieriškis

Niemen po Balwierzyskami.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
Warszawa, Wierzbicki, XX a. 3-čias deš., atvirukas 9 x 14

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 25.00

Prekės sąlyga: Naujas