465. Vilnius Neris Sluškų rūmai

465. Vilnius Neris Sluškų rūmai

Fotografija, 9 x 14, XX a. 4-tas deš.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas