463. Vilnius Petro Povilo bažnyčia (7 vnt.)

463. Vilnius Petro Povilo bažnyčia (7 vnt.)

Fotografas Edmund Zdanowski (1905 – 1984)
Fotografijos, 9 x 14, XX a. 4-tas deš.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas