459. Marijampolė mokykla

459. Marijampolė mokykla

Fotografija, 9 x 14,
XX a. 3 – 4 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X