458. Šiaulių gimnazija

458. Šiaulių gimnazija

Šiaulių berniukų gimnazijos (dabar Juliaus Janonio gimnazija) grupinė nuotrauka mokytojai ir mokiniai ~1930
Kazys Arminas (direktorius 1929-1932)
Jonas Kartanas (1890-1944, direktorius 1932-1939)
Vaclovas Rubaževičius (1898-1976)
Aleksas Muižė (1922-1979) ir kt.
Fotografija, 12 x 17, paklijuota ant kartono, 24 x 30, kitoje pusėje 25 įskaitomi parašai.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas