457. Kražiai bažnyčia

457. Kražiai bažnyčia

Fotografija, 9 x 14,
XX a. 3 – 4 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X