456. Piegutkovskio negatyvas Užupis

456. Piegutkovskio negatyvas Užupis

Ludwik Piegutkowski
Transformatorinė Užupyje
Foto negatyvas, fotojuosta, 6 x 9, Vilnius, XX a. 4-tas deš

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas