454. Piegutkovskio negatyvas Bernardina

454. Piegutkovskio negatyvas Bernardina

Ludwik Piegutkowski
Bernardinų bažnyčios interjeras
Foto negatyvas, stiklas, 9 x 6
Vilnius, XX a. 4-tas deš

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas