453. Klaipėda garlaivis Dangėje

453. Klaipėda garlaivis Dangėje

Fotografija, 6 x 9,
XX a. 3 – 4 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 55.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X