450. Medalis skirtas Šv. Kazimiero seserų vienuolyno kampinio akmens padėjimo atminimui Čikagoj

450. Medalis skirtas Šv. Kazimiero seserų vienuolyno kampinio akmens padėjimo atminimui Čikagoj

450. Medalis skirtas Šv. Kazimiero seserų vienuolyno kampinio akmens padėjimo atminimui Čikagoje.
1909 m. JAV, Čikaga, AM Bagde Co Chi. Aliuminis. Skersmuo – 39 mm.
Averse yra Šv. Kazimiero atvaizdas ir įrašas – „ATMINIMUI PRADĖJIMO KAMPINIO AKMENS – 1909 –“ ir „ŠV. KAZIMIERAI MELSKIS UŽ MUS“.
Reverse vienuolyno pastatas ir įrašas – „ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNAS – CHICAGO, ILL.“.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas