442. Kretinga Tiškevičių rūmai

442. Kretinga Tiškevičių rūmai

Fotografas Vaitkevičius
Fotografija, 9 x 14, XX a. 4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas