441. Klaipėda laivas „Memel“

441. Klaipėda laivas „Memel“

Fotografas W.Zacharias
Fotografija, 7,5 x 11, XX a. 4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas