437. Atvirlaiškis skautų stovykla 1939

437. Atvirlaiškis skautų stovykla 1939

Atvirlaiškis su 4 Olimpijados pašto ženklais 1938
perspausdintais „Tautinė skaučių stovykla“ ir
suantspauduoti proginiais antspaudais
„Pašto vagonas / Tautinė skaučių stovykla“ 1939-VII-15

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X