435. Kernavė mokykla

435. Kernavė mokykla

Fotografija, 9 x 14, XX a. 4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 40.00

Prekės sąlyga: Naujas