433. Juodkrantė Hotel Karl May

433. Juodkrantė Hotel Karl May

Fotografas Paul Jsenfels, Nidden
Fotografija, 9 x 14, XX a. 4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 100.00

Prekės sąlyga: Naujas