431. Cirko žonglierius Žoržik

431. Cirko žonglierius Žoržik

Fotomontažas su piešiniu, autorius K.Horvidas
Fotografija, 9 x 14, Lietuva, XX a. 4-tas deš.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas