430. Buračas skulptūros (4 vnt.)

430. Buračas skulptūros (4 vnt.)

Balys Buračas (1897-1972)
Fotografijos, 9 x 14, XX a. 4-tas deš.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas