427. Stepo Dariaus ir Stasio Girėno Testamentas (atvirukas)

427. Stepo Dariaus ir Stasio Girėno Testamentas (atvirukas)

427. Stepo Dariaus ir Stasio Girėno Testamentas (atvirukas)
„A.A. mūsų tautos didvyrių Stepo Dariaus ir Stasio Girėno Testamentas“.
J. Skrinsko foto, Kaunas. XX a. 4 deš. 13,9 x 9,1.KP: „LIETUVOS AERO
KLUBAS“ ir „Dariaus Girėno fondas“.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas