427. Bulhako Šv. Rapolas 1915

427. Bulhako Šv. Rapolas 1915

Jan Brunon Bułhak, (1876 – 1950)
Nuotrauka pažymėta autoriniame 1915 m. kataloge t. VII, skyrius „Bažnyčios“, p. 12, Nr. 352. Dailės muziejuje saugomame Bulhako „Fotografijų archyve“ tokios nuotraukos nėra.
Fotografija, 16 x 11, paklijuota ant originalaus kartoninio albumo lapo 35 x 25 su drobelės pakraščiu įrišimui.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 150.00

Prekės sąlyga: Naujas