424. Antanas Žmuidzinavičius „Kauno apylinkėse“ (atvirukas) Antanas (Martynas) Žmuidzinavičius – Žemaitis (1876 – 1966) dailininkas XX a. 3 deš., išleido O.Vitkauskytės knygynas Kaune. 15 Eur

424. Antanas Žmuidzinavičius „Kauno apylinkėse“ (atvirukas) Antanas (Martynas) Žmuidzinavičius – Žemaitis (1876 – 1966) dailininkas XX a. 3 deš., išleido O.Vitkauskytės knygynas Kaune. 15 Eur

424. Antanas Žmuidzinavičius „Kauno apylinkėse“ (atvirukas)
Antanas (Martynas) Žmuidzinavičius – Žemaitis (1876 – 1966) dailininkas
XX a. 3 deš., išleido O.Vitkauskytės knygynas Kaune.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas