420. Vladas Švipas “Pasaulėžiūra”(atvirukas)

420. Vladas Švipas “Pasaulėžiūra”(atvirukas)

420. Vladas Švipas “Pasaulėžiūra”(atvirukas)
XX a. 4 deš..Vladas Švipas (1900 – 1968) – architektas, Amerikos lietuvių
bendruomenės veikėjas.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas