414. Vilnius Bulhakas Universitetas (6 atvirukai)

414. Vilnius Bulhakas Universitetas (6 atvirukai)

414. Vilnius Bulhakas Universitetas (6 atvirukai)
Janas Brunonas Bulhakas (Jan Brunon Bułhak, 1876 – 1950)
XX a. 4 deš.J.Bulhak. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Seria I, nr. 1, 3,
6, 7, 8, 15. Nakładem grona profesorow Wydz. Szt. P. Uniwersytetu St. B. w
Wilnie. Fotograwura drukarni Sw. Wojciecha w Poznaniu.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas