414. Pašto perlaida į Vokietiją 1928

414. Pašto perlaida į Vokietiją 1928

Klaipėda Berlynas 3 markės 40 pfenigių.
Spaudinys, rankraštis, 4 pašto ženklai, antspaudai, 12,5 x 13,5

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas