412. Mokėjimai už elektrą 1940

412. Mokėjimai už elektrą 1940

Kauno miestui apšviesti Akcinės bendrovės Abonento atsiskaitymo knygelė Nr. 016975. Mokėtojas Vincentas Galaunė, gyv. Kranto 67-2.
Spaudinys, 16 x 10, 27 psl., rankraštis, 4 žyminio mokesčio ženklai 20 ct. 1938 II ir 1939 I. Kaunas, 1940

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X