411. Karo belaisvio laiškas 1918

411. Karo belaisvio laiškas 1918

Specialus blankas Rusijos kariuomenės belaisviams, siųstas iš karo belaisvių stovyklos Heilsberge (Rytų Prūsija) į Vilnių. Belaisvis Juozapas Savickis.
Spaudinys, rankraštis, antspaudai, 9 x 12.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 110.00

Prekės sąlyga: Naujas