409. Kauno kalėjimas 1910

409. Kauno kalėjimas 1910

Atvirlaiškis iš Peterburgo į Kauno gubernijos kalėjimą, tikėtinai politiniam kaliniui.
Atvirukas su „Tautiška giesme“ išleistas Vitkauskytės knygyne Kaune, 9 x 14.

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas