402. Lietuvos banko čekio bandiniai (2 vnt.)

402. Lietuvos banko čekio bandiniai (2 vnt.)

Lietuvos banko čekio spalvos ir apsauginio teksto bandiniai
Spaudiniai, 9 x 21,5. Kaunas, Spindulio spaustuvė, XX a. 3 deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 140.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X