398. Didysis Seimas 1905 ir Vasaro 16-toji 1918 (atvirukas)

398. Didysis Seimas 1905 ir Vasaro 16-toji 1918 (atvirukas)

398. Didysis Seimas 1905 ir Vasaro 16-toji 1918 (atvirukas)
Lietuvos taryba skelbia Lietuvos Nepriklausomybę 1918 m.; Published for
Lithuanian Commission, New York Worl‘s Fair by The Albertype Company,
Brooklyn, N.Y.
Šituose namuose 1905 m. lapkričio 21 ir 22 d. buvo pirmas Didysis Lietuvių
susivažiavimas Vilniuje. Atvirukas išspausdintas panaudojus Tyburcijaus
Chodzkos nuotrauką.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas