397. Periodikos prenumeratos kvitai 8 vnt.

397. Periodikos prenumeratos kvitai 8 vnt.

Konstantino Šakenio (1881-1959) apmokėti periodinės spaudos prenumeratos kvitai :
Laikraštis „XX amžius“ 1939; laikraštis „Lietuvos aidas“ 1937 ir 1939; Lietuviškoji enciklopedija 1939; žurnalas „Vairas“ 1935 ir 1940; žurnalas „Naujoji Romuva“ 1939; laikraštis „Ūkininko patarėjas“ 1937. Spausdiniai, rankraščiai, formatai A1-A2

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas