395. Kooperacijos bankas čekių knygelė

395. Kooperacijos bankas čekių knygelė

Kooperacijos banko Kaune čekių knygelė: viršeliai su savininko (Antanas Vokietaitis (1877-1950) pedagogas, chorvedys) autografu ir čekių naudojimo taisyklėmis, čekių šaknelės 27001-27020, vienas nepanaudotas čekis Nr. 27021, naujos knygelės užsakymo lapelis, popierius, ofsetas, 7,5 x 18

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas