394. Vilniaus prekybos banko čekis

394. Vilniaus prekybos banko čekis

Varšuvos prekybos banko Vilniaus skyriaus čekis Nr. 233445
Spaudinys ant specialaus popieriaus, 8 x 20
Spaustuvė Manitius Lodzėje, XX a. 4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 10.00

Prekės sąlyga: Naujas