393. Lietuvos bankų čekiai 3 vnt.

393. Lietuvos bankų čekiai 3 vnt.

Žemės banko čekis nr. A 155643 su kvito šaknele
Lietuvos kooperacijos banko čekis Nr. 65464 su šaknele
Lietuvos banko čekis nr. 353902
Spaudiniai, Kaunas, XX a. 3-4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas