391. Vilnius rekrutų mokestis 1811

391. Vilnius rekrutų mokestis 1811

Šv. Jurgio vienuolyne gyvenantys 4 asmenys sumokėjo
Rekrutų mokestį po 1 rublį nuo „dūšios“ už 1811 metus.
Spaudinys, rankraštis nr. 690, popierius su vandenženklio fragmentu, 17 x 11
Vilnius, 1811

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 35.00 

Prekės sąlyga: Naujas

X