390. Aukų lapas paminklas Adomui Mickevičiui

390. Aukų lapas paminklas Adomui Mickevičiui

Paminklo Adomui Mickevičiui pastatyti komiteto aukų rinkimo lapas Nr. 44508 su atsišaukimu ir nurodymais, kaip organizuoti aukų rinkimą. Komiteto pirmininko Lucijano Želigovskio parašo faksimilė. Wilno, Jozef Zawadzki, XX a. 3-čias deš., 4 psl.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 15.00

Prekės sąlyga: Naujas