389. Kauno miesto autobusų AMLIT bilietai 8 vnt.

389. Kauno miesto autobusų AMLIT bilietai 8 vnt.

20 centų vertės Kauno miesto autobusų vienkartiniai bilietai.
Numeruoti spaudiniai, 5,5 x 2,5
Kaunas, XX a. 4-tas deš.

Aukcioną laimėjo pasiūlyta suma: 20.00

Prekės sąlyga: Naujas