387. Vilnius žydų atbėgėliai 1940

387. Vilnius žydų atbėgėliai 1940

Lietuvos Raudonojo kryžiaus žydų atbėgėliams šelpti Vilniaus komiteto pažymėjimas Nr. 2845, Išduotas Hiršui ir Lėjai Zamoscianskiams.
Vilnius, 1940, spaudinys, rankraštis.
Spaudinys, rankraštis

Aukcionas baigtas

Prekės sąlyga: Naujas

X